شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی پلنگی

جکوی پلنگی

مشخصات: 11 تا 17 منفذ پيش مخرجي؛ اولين فلس لب پايين معمولاً در تماس با سپر زير چانه اي؛ صفحه‌هاي زير انگشتي با برآمدگيهاي كوچك؛ 46 تا 57 فلس حاشيه پلكي؛ فلس‌هاي شكمي گرد و در 21 تا 30 رديف طولي؛ 3 رديف عرضي فلس در سطح زيرين هر حلقه دم.
رنگ آميزي: بالغ‌ها در پشت زرد تا خاكستري بنفش كمرنگ گاهي قهوه اي تيره، اغلب آميخته با صورتي، همراه با نقاط آبي سياه كه در برخي پراكنده و مجزا و در برخي پيوسته كه طرح شبكه اي را به وجود مي آورند؛ سر با طرح شبكه اي يا لكه‌هاي تيره و روشن؛ جوانها در پشت قهوه اي تيره تا سياه همراه با دو يا سه نوار پهن عرضي زرد كه با افزايش كمرنگ تر مي شود.
 

زيستگاه: نواحي بياباني نيمه خشك، در دشت‌هاي تپه اي سنگلاخي با خاكهاي رسي داراي پوشش گياهي اندك پراكنده بيشتر از نو بوته اي 

عادات و رفتار: شبها و نيز اوايل صبح و اواخر روز فعاليت مي كنند؛ از حشرات، عنكبوتان و نيز بي مهرگان كوچك تغذيه مي كنند، پس از تغذيه معمولاً به وسيله زيان چشمهاي خود را ليس مي زنند؛ درم نقش ذخيره چربي را بر عهده دارد. نرها معمولا با يكديگر حالت تهاجمي دارند؛ فصل توليد مثل آنها از اسفند تا آذر ماه گزارش شده است؛ در سال چندين بار تخمگذاري مي كنند، و در هر بار تا 2 تخم مي گذارند، كه بسته به دماي هواي تخمها پس از 35 تا 60 روز باز مي شوند؛ معمولاً حدود يكسالگي بالغ مي شوند، و عمر آنها 15 تا 22 سال در اسارت گزارش شده است. 

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، پاكستان، هند. 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 160 ميليمتر دم 90 ميليمتر. 

ملاحظات: خصوصيات ذكر شده مربوط به نمونه‌هاي غير ايراني است. محل نمونه تيپيك از پاكستان، پنجاب مي باشد.

نام علمی : eublepharis macularius

نام انگلیسی : leopard gecko

نام فارسی : جکوی پلنگی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.