شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت باریک ترکمنی

جکوی انگشت باریک ترکمنی

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص و در تماس با فلس چانه اي؛ برآمدگيهاي زير راني وجود دارند ( 1 تا 6 برآمدگي) ؛ نرها با رديف هاي پيوسته اي از 30 يا بيشتر منافذ پيش مخرجي و راني؛‌ برآمدگي هاي پشتي مثلثي مايل به گرد يا سه وجهي (تيغه دار با نوك كند) و در رديفي از 26 تا 30 برآمدگي در امتداد ستون مهره اي از پشت سر تا تراز مخرجي؛ اولين جفت فلسهاي زير چانه اي در تماس با هم كه بين آنها شكاف مشخصي شكل مي گيرد ( معمولاً 10 تا 40 درصد اندازه فلس زير چانه اي )؛ معمولاً‌بيشتر از 115 (تا 133) فلس شكمي از فلس زير چانه اي تا مخرج؛ 25 تا 35 فلس شكمي در عرض ناحيه مياني شكم؛ معمولاً 2 رديف فلس ما بين منافذ راني و مخرجي؛ اندازه اندامهاي حركتي جلويي 33 تا 38 درصد اندازه بدن.
رنگ آميزي: ناحيه پشتي به رنگ زرد، گاهي با 5 نوار عرضي مايل به قهوه اي كمرنگ روي بدن و حدود 10 نوار تيره روي دم؛ ناحيه شكمي بدون نقاط يا لكه ها.

 

زيستگاه: نواحي معتدل، در تپه ها، دامنه ها و پرتگاههاي صخره اي ماسه سنگي يا آهكي، با پوشش گياهي فراوان و پراكنده درختي و علفي.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ در شكافهاي صخره اي، زير سنگها و غيره مخفي مي شوند؛ از حشرات نظير قاب بالها تغذيه مي كنند.
 

پراكندگي جهاني: ايران، ‌افغانستان، تركمنستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 80 ميليمتر دم 92 ميليمتر.
 

ملاحظات: از اين گونه در ايران فقط يك نمونه توسط Steiner در 12 اوت 1968 از گرگان در استان گلستان جمع آوري شده و در موزه تاريخ طبيعي وين نگهداري مي شود، احتمال مي رود اين نمونه توسط Eiselt شناسايي شده باشد (Anderson 1999). محل نمونه تيپيك از تركمنستان، آقاشلي در نزديكي كوشكا است.

نام علمی : cyrtopodion turcmenicum

نام انگلیسی: turkmenian thin toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت باریک ترکمنی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.