شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی سقنقر فلس کوچک

جکوی سقنقر فلس کوچک

مشخصات: فلسهاي مدور و بزرگ ناحيه پشت بعد از شانه ها امتداد نمي يابند، اين فلس ها بسيار جزئي نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند؛ حدود 100 فلس اطراف ناحيه مياني بدن.
رنگ آميزي: سطح پشتي خرمايي روشن، با نوارهاي باريك 7 شكل يا مورب قهوه اي تيره يا سياه، كه با افزايش سن نا مشخص يا ناپديد مي شوند؛ يك اثر U شكل تيره روي پشت سر؛ پهلوهاي بدن با نقاط روشن؛ دم با 5 تا 8 نوار عرضي تيره.

 

زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در دشتهاي شني، ماسه اي و نمكزارها، با پوشش گياهي بسيار اندك بوته اي يا درختچه اي.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ حفار، و اغلب ماسه باديها را براي حفاري ترجيح مي دهند؛ از حشراتي نظير راست بالان، قاب بالان و نيز عنكبوتيان تغذيه مي كنند؛ بسته به شرايط آب و هواي تا چهار بار در سال تخمگذاري مي كنند و اغلب 2 تخم مي گذارند كه تقريباً 2 تا 3 ماه بعد نوزادها از تخم بيرون مي آيند.
 

پراكندگي جهاني: ايران، پاكستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 77 ميليمتر دم 50 ميليمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از ايران، دوزآب واقع در استان سيستان و بلوچستان مي باشد.

نام علمی : teratoscincus microlepis

نام انگلیسی:  small scaled skink gecko    

نام فارسی: جکوی سقنقر فلس کوچک 

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.