شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسمار سه خط

سوسمار سه خط

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف ، صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر امدگی ، پلاکهای شکمی به شکل متوازی یا ذوزنقه با شکاف هايی ما بین ردیف های طولی ، حاشیه های عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه رویهم قرار گرفته اند ، پلاکهای شکمی در 6 ردیف طولی ، 38 یا بیشتر فلس پشتی در ردیف عرضی میانی پشت ؛ 12 تا 16 منفذ رانی ؛ ردیف منافذ رانی به زانو نمی رسند ؛ معمولا 20 تا 26 فلس د رناحیه گیجگاهی ؛ پنجمین سپر چانه ای کوچک یا وجود ندارد ؛ یقه کامل اره ای شکل ؛ معمولا 2 فلس کوچک بین یک یا دو فلس جلو چشمی .
رنگ امیزی :جوانها قهوه ای زیتونی تیره ؛ با خط روشن روی پشت ، نیمه پیشین رگه های پهلویی بریده بریده که تبدیل به نفاط شده است ، اغلب ردیف اضافی از نقاط روشن در ناحیه گوش اضافی از نقاط روشن در ناحیه گوش ؛ بالغها بدون طرحی از خطهای روشن یا نقاط ؛ بالغها بدون طرحی از خطهای روشن یا نقاط ؛ ناحیه پشتی سبز تا قهوه ای زیتونی مشخص ، یکدست یا خالدار ، لکه دار با نقاط سیاه ؛ تمام بالغها روی کناره های گردن ابی ؛ ناحیه شکم سفید مایل به سبز تا زرد مایل به سبز .

زیستگاه : نواحی مدیترانه ای و معتدل ، دره های رودخانه ای ، امتداد نهر ها در دامنه های خشک صخره ای نسبتا مرتفع تا کم ارتفاع باپوشش گیاهی جنگلی پراکنده یا بوته ای .

عادات و رفتار : روز فعالند ، درماههای گرم تابستان و روز های آفتابی فعالیت بیشتری دارند . زیر سنگها میان ریشه بوته ها و درختان ، شکاف ها و غیره مخفی می شوند ؛ از حشرات نظیر ملخها ، سوسکهای قاب بال ، مورچه ها لارو حشرات و نیز عنکبوتها تغذیه می کنند ؛ تخمگذاری در اواخر تابستان گزارش شده است .

پراکندگی در جهان : ایران تا گرجستان ، روسیه ، عراق ، ترکیه تا اردن ، اسرائیل ، لبنان .

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 116 میلیمتر ذم 236 میلیمتر.

ملاحظات : توضیحات ارائه شده فوق مربوط به زیرگونه L.m.,media بوده که از ایران این  زیرگونه گزارش شده است . محل نمونه تیپیک از گرجستان ، تفلیس می باشد .

نام علمی : lacerta media

نام انگلیسی:  three lined lizard    

نام فارسی: سوسمار سه خط 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.