شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شكار ممنوع میشو داغ، شبستر

منطقه شكار ممنوع میشو داغ، شبستر

رشتة کوهستانى ميشوداغ ، با امتداد خاورى- باخترى و در حدفاصل دشت مرند و جلگة شبستر، در شمال باختر ايران واقع شده است. واحدهاى توپوگرافى و زمين شناسى منطقه به وسيلة گسل شمالى ميشو و گسلهاى ديگر، که در جهت خاورى- باخترى کشيده شده‌اند، از همديگر جدا مى‌شوند. دامنة شمالى اين کوهستان، سرچشمة رودخانه‌هايى دائمى است که درجهت جنوب به شمال جريان دارند. اين رودخانه‌ها در انتهاى حوضة آبريز خود و پيش از ورود به دشت مرند، ساختارهاى زمين شناسى وگسلهاى مهم منطقه را به صورت عرضى قطع کرده‌اند.

کوه می‌شو (می‌شوداغ) در گذشته از نظر تنوع گونه‌های زیستی منطقه‌ای ارزشمند به حساب می‌رفت و اکنون با تخریب زیستگاه‌ها و کم شدن شمار جانداران روبرو است..

منطقه می‌شو از لحاظ قرار داشتن در میان مناطق حفاظت شده مرکان و منطقه شکار ممنوع یکانات از سمت شمال و شمال غربی و پارک ملی دریاچه ارومیه از سمت جنوب، و داشتن فون جانوری تنوع زیستی (بیوم) ارزشمند دارای اهمیت فراوانی است.

 

حیات وحش

 موقعيت مكاني و جغرافيايي منطقه ميشو داغ از ديدگاه جغرافيايي جانوري و قرارگيري آن در حد فاصل بين چهار منطقه حساس زيستي اكولوژيكي ، پارك ملّي اروميه (درياچه اروميه) ، منطقه حفاظت شده مركان و منطقه شكار ممنوع يكانات و پناهگاه حيات وحش كيامكي به لحاظ دارا بودن فون جانوري و تنوع جمعيتي (بيوم) داراي اهميت فراواني است . وجود كرويد و فعال و بسيار مهم مهاجرتي غربي به شرقي بين اين محدود و منطقه حفاظت شده مركان و نقش تأثير گذارآن در بقا و تأمين نيازهاي بيولوژيكي و اتولوژيكي گونه ها موجود منطقه حفاظت شده مركان قابل توجه مي باشد و محدودة ميشو داغ از جهت همگني و يكپارچگي جمعيت و بافت فعلي موجود داراي شباهتهاي خود مهاي ژني و تطابق گونه اي هر دو منطقه از نظر دموگرافيكي حائز اهميت است و ضروري ميباشد كه مطالعات كلي و جامعة در خصوص جامعة جانوري و تركيبات ژني ميشوداغ صورت گيرد .

خزندگان

بوآي شني باريك كوره مار شني، بوآي شني معمولي كورمار، مار آتشي، قمچه مار ، مار پلنگي، مار قيطاني،ماركوتوله ارمني، گونه مار قفقازي، مار چلپير ــ  مار آبي، پله مار، گـــرز مار ، افعي البرزي،

دوزیستان

وزغ، قورباغه معمولي، قورباغه درختی، لاك پشت بركه اي اروپايي، لاك پشت بركه اي خزري، لاك پشت مهميز دار، آگماي قفقازي، لاسرتاي سبز خزري، لاسرتاي آذربايجان، لاسرتاي علفزار، لاسرتاي اروميه، اسكينگ علف زار

پستانداران

خارپشت اروپايي، حشره خوار دندان سفيد، خفاش نول اسبي بزرگ، خفاش نول اسبي مديترانه اي، خفاش سبيل دار، خفاش لب كوتاه، خفاش بال سفيد، خفاش بال بلند، دو پاي كوچك، جرد ايراني، موش خانگي، موش صحرايي، خرگوش، گرگ، روباه معمولي، راسو، سمور، شنگ، رودک، گربه وحشی، سیاه گوش، قوچ ارمنی، پازن، گراز

پرندگان

كور كور ،كركس سياه ، سنقر خاكستري ، سنقر گندم فرار ، سارگپر معمولي، عقاب طلايي ،دليجه ، بالابان، کبک دری، کبک، کبک چیل، باقرقره شكم سياه ، كبوتر چاهي، كبوتر كوهپايه ، مرغ حق، شاه بوف، جغد كوچك ، زنبور خوار ، سبزقبا، هدهد، چکاوک کوچک، چکاوک کاکلی، دم جنبانك شكم زرد ، بلبل، چلچك گوش سياه ، سك دم پهن، سک نیزار، سك بزرگ نيزار ، چرخ ريسك سر سياه ، زرد پرة تالابي ، گنجشك خانگي ، زاغي ، كلاغ سياه ، كلاغ ابلاق

 

پوشش گیاهی

می‌شوداغ در اشل اکوسیستمیک آذربایجان زیستگاهی پیرامونی و پشتوانه‌ای برای بقای بیوتای اندمیک آذربایجان محسوب می‌شود. وجود بیش از ۳۸۵ گونه گیاه شناخته شده و پوشش گیاهی و تنوع گونه‌ای اندمیک مخصوص و منحصر به می‌شو بیانگر ارزش و اهمیت پوشش گیاهی این منطقه‌استفلور ميشوداغ از نظر غناي پوشش گياهي حائز اهميت فراواني و بالاخص از نظر فلور سيستميك يا تنوع گونه ها اهميت مهمي را در سطح كشور داراست . و به احتمال قريب به يقين در تمام ايران و شايد در تمام جهان بندرت مي توان منطقه محدوده كوچكي به وسعت ميشوداغ را يافت كه بتواند اين تعداد عظيم گونه را در يك مساحت كوچك ارائه كند .

غناي فلور سيستميك منطقه علاوه بر جهات تاريخي ـ تحولات گذشته ، تلاقي و تقاطع قلمروهاي گياهي متعدد ـ از غناي شرايط اكوژيك ناشي است . كوهي به ارتفاع 3125 متر بصورت توده اي فشرده با شيب هاي متفاوت و داخل جلگه اي كه توده هاي هوايي را از دره هاي متقاطع دريافت مي كند سربرافراشته و دامنه شمالي اين كوه بر تأييد پوشش گياهي بسيار غني ، تفاوت اساسي با همه مناطق مجاور دارد . نياز به يادآوري ندارد كه گراديان دما در جهت عمودي ـ ارتفاع ـ هزار مرتبه قوي تر از گراديان دما قطب است از اينرو نوارهاي منطبق پوششهاي گياهي و مالا گونه هاي تشكيل دهنده آنها روي رشته كوهي به ارتفاع 3125 متر ارتفاع نهاني ميشوداغ بايد بتواند مجموعة پوشش گياهي در عرض 3125 متر را روي خود جاي دهد و ميشوداغ كه مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته است 385 گونه است.

نام انگلیسی:  Chelcheli hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شكار ممنوع میشو داغ

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.