شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع دشت اسفدن

منطقه شکار ممنوع دشت اسفدن

منطقه شكار ممنوع دشت اسفدن به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/8/90 و شماره روزنامه رسمي 19538 مورخ 16/1/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. منطقه دشت اسفدن با مساحت 50000 هكتار بين 15 28 59 طول غربي تا 27 46 59 طول شرقي و بين 15 31 33 عرض جنوبي تا 13 47 33 عرض شمالي واقع گرديده است.

موقعيت جغرافيايي
شمالاً: جاده آسفالته قاين- حاجي آباد و قسمت هاي خارج از مرز منطقه حفاظت شده شاسكوه.
شرقاً :جاده آسفالته اسفدن- افين بعد از انتهاي اراضي اسفدن.
جنوباً : راه خاكي افين- برج محمد.
غرباً : كال سينيدر.

سيماي طبيعي منطقه
پوشش گياهي: پوشش غالب آن درمنه است. گونه هاي علفي و گرامينه ها نيز به چشم مي خورند. مهمترين گونه هاي درختي و درختچه اي آن بنه، خينجوك، بادامشك، بادام پرخار، گز، تاغ، قيچ، آتريپلكس

حيات وحش

كل و بز، كبك و تيهو، شغال، گرگ، روباه معمولي، تشي، گنجشك سانان، پرندگان شكاري از قبيل دليجه كوچك، سارگپه، عقاب طلايي، پرندگاني ازقبيل كمركولي، سنگ چشم، كوكر

نام انگلیسی:  Esfaden hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع دشت اسفدن

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.