شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع گلگون، قاین

منطقه شکار ممنوع گلگون، قاین

منطقه شکار ممنوع گلگون در موقعیت جغرافیایی N334924 E585654 در استان خراسان جنوبی واقع است. منطقه گلگون با مساحت603/45 هکتار در غرب شهرستان قاین واقع شده است که  قسمت اعظم آن واقع در بخش مرکزی است. هدف از معرفی این منطقه، حفظ و احیای پوشش گیاهی و جانوری ، معرفی جاذبه های طبیعی و گردش گری , ارتقاع سطح مدیریت منطقه به دلیل داشتن ذخیره گاه های بالقوه حیات وحش که گونه غالب این منطقه قوچ ، میش و کبک می باشد. كوه گلگون با ارتفاع حدود 2150 تري و سرچشمه رود ترشاب بوده ودر جنوب رسوتاي مياندشت است.اين كوه جزو مهمترين ارتفاعات بخش نيمبلوك  شهرستان قائنات است. 44 درصد وسعت  شهرستان  قائنات  را كوهها در برگرفته و دهها كوه بالاي 2000 متري دارد. بدني جهت از گذشته دور قاينات بخشي از قهستان بزرگ بوده كه نام قهستان برگرفته از كهستان ياكوهستان مي باشد.تغيير نام كوهستان به قهستان و كاين به قاين توسط اعراب صورت گرفت وجود چنينارتفاعاتي باعث شرايط مساعد اقليمي گرديده و قاينات را برخوردار از آب و هواي نميه بياباني نموده است.

حیات وحش

پلنگ، کل و بز ، قوچ و میش ، آهو ، گربه پالاس، کبک ، تیهو، افعی شاخدار ایرانی ،لاک پشت مهمیزدار شرقی و لاک پشت افغانی از گونه های جانوری شاخص این منطقه محسوب میشوند.

پوشش گیاهی

پوش گیاهی منطقه کوهستانی آن از نوع استپی درمنه و گون و در نقاط مرتفع تر از نوع بادام وحشی و بنه است. در منطقه کوهپایه ای  سیه دانه، گل خیارک، سینه کفتر، سوسن، بروموس و فیچ و تاغ عمده ترین پوشش گیاهی این قسمت را تشکیل می دهند.

نام انگلیسی:  Golgoon hunting prohibited region     

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع گلگون

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.