شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

ابریشم کشی

ابریشم کشی

تخم كرم ابريشم را از پروانه ابريشم خود نوغانداران در فصل بهار توليد مي نمودند و در سال جديد در ارديبهشت ماه در جاي گرم كرم ها را باز مي نمودند . و هر خانواده اي كه جايي براي پرورش كرم داشتند حتماً اين كار را انجام مي دادند و مكاني براي كرم ابريشم و پيله آن مي ساختند و آن اتاق تميز و سفيد شده با گچ بوده است . و بعد از باز شدن كرم ها از تخم خود كم كم از برگهاي شاخه هاي تازه توت جهت غذاي كرم ابريشم و رشد آنها استفاده مي كردند و بعد از چندين روز برگ خوري كرمها پوست اندازي مي نمودند و مجدداً برگ خوري را شروع مي كردند و پوست اندازي را چهار مرتبه انجام مي دادند و در مرحله آخر برگ خوري كرمها رشد كافي مي نمودند و بدور خود پيله مي بندند و در اين موقع پيله ها را جمع و تميز مي نمايند و به كارخانه ابريشم كشي  مي برند. و مراحل بعدي كار روي پيله ها انجام مي گرفته است و پيله ها را داخل ديگ هاي آب جوش مي ريختند و با دستگاهها ي گردان ماسوله پيچي و با كمك دست پيله ها را بصورت نخ ابريشم در مي آورند و از آن براي پارچه هاي حرير قيمتي و قالي ابريشم استفاده مي نمودند. اين صنعت از كشور چين از طريق جاده ابريشم به خراسان و ايران آمده و بعد از آن به شانديز انتقال يافته است . و بلاد اطراف پيله هايشان را به اين كارخانه مي آورند تا نخ ابريشم آن را استخراج نمايند . آيا مي دانيد كه در قلعه شاهين دژ (قلعه كهنه) شانديز صدها سال صنعت نوغانداري و ابريشم كشي رواج داشته است. و نام يك از روستاهاي تابعه شانديز بنام نوغندر بوده كه در آنجا كرم ابريشم زيادي توليد مي نمودند و بنام نغندر تغيير يافته است . و از نخ ابريشم توليد شده براي كارخانه هاي قالي بافي و حرير بافي داخل خود شانديز مصرف داشته است و محصولات توليد شده را خود مصرف داشته اند و عمده آنرا صادر مي نمودند .

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.