شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ کرمان‌

جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ کرمان‌

سرزمين‌ کهن‌ و پهناور کرمان‌ در فلات‌ ايران‌ از قديمي‌ ترين‌ کانون‌ هاي‌ مدنيت‌ است‌‌.

کشف‌ دست‌ افريده‌ هاي‌ متنوع‌ سنگي‌‌ سفالي‌ و فلزي‌ از هزاره‌ هاي‌ پنجم‌ پيش‌ از ميلاد مسيح‌‌ (ع‌‌) از تپه‌ ها و دشت‌ هاي‌ اين‌ سامان‌ بيانگر آن‌ است‌ و کشف‌ آثار گوناگون‌ هنري‌ و صنعتي‌ در تپه‌ يحيي‌‌ دره‌ موغان‌ بافت‌‌ تل‌ ابليس‌ ‌جنوب‌ کرمان‌‌ اقوس‌ شهداد و ويرانه‌ هاي‌ شهر دقيانوس‌ جيرفت‌‌ گواه‌ ظهور نخستين‌ تجلي‌ زندگي‌ اجتماعي‌ در اين‌ پهنه‌ از زمين‌ است‌‌ .

بقاياي‌ ابادي‌ ها و قلعه‌ هاي‌ کوچک‌ و بزرگ‌ در حاشيه‌ روستاها و شهرهاي‌ امروز استان‌ کرمان‌ نشان‌ از آن‌ است‌ که‌ اين‌ سرزمين‌ در قلب‌ جنوب‌ شرقي‌ ايران‌ نه‌ تنها کانون‌ نخستين‌ تجمع هاي‌ انساني‌ بوده‌‌ بلکه‌ يکي‌ از مراکز مهم‌

مدنيت‌ و شکل‌ گيري‌ روستاها‌ شهرها و همچنين‌ قلمروهاي‌ حکومتي‌ بوده‌ است‌‌ .

مردم‌ اين‌ سامان‌ که‌ الواح‌ سومري‌ از آنان‌ با نام‌ ماگان‌ ياد کرده‌ نه‌ تنها در زمينه‌ کشاورزي‌‌ صنعت‌ و هنر پيشرفته‌ بوده‌ اند بلکه‌ با ديگر جوامع و تمدنها از جمله‌ تمدنهاي‌ بين‌ النهرين‌‌ ماورائ‌النهر و دره‌ سند رابطه‌ داشته‌ اند.‌

کرمان‌ در گذشته‌ از سرزمين‌ هاي‌ با اهميت‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌ رفته‌ است‌‌ .

بنادر ‌ جزاير و سواحل‌ جنوب‌ شرقي‌ کرمان‌ درحيطه‌ حکومتي‌ آن‌ قرار داشته‌ است‌ و بسياري‌ از آداب‌‌ رسوم‌ و معماري‌ پيشينيان‌ در اين‌ سرزمين‌ همچنان‌ حفظ شده‌ است‌‌.

ارگ‌ بزرگ‌ بم‌ يکي‌ از آثار مهم‌ تاريخي‌ اين‌ استان‌ است‌‌ .

بازار ابراهيم‌ خان‌ کرمان‌ که‌ يکي‌ از معروفترين‌ بازارهاي‌ کشور است‌ در دوره‌ زنديه‌ ساخته‌ شده‌ است‌‌.

مجموعه‌ گنج‌ علي‌ خان‌ نيز که‌ در دوره‌ صفويه‌ احداث‌ شده‌ از آثار با ارزش‌ تاريخي‌ استان‌ بشمار مي‌ رود‌ .

استان‌ کرمان‌ در جنوب‌ شرقي‌ ايران‌ واقع شده‌ و از شمال‌ با استانهاي‌ خراسان‌ و يزد‌ از جنوب‌ با استان‌ هرمزگان‌‌ از شرق‌ با سيستان‌ و بلوچستان‌ و از غرب‌ با استان‌ فارس‌ همسايه‌ است‌‌.

استان‌ کرمان‌ پس‌ از استان‌ خراسان‌ دومين‌ استان‌ پهناور کشور و در حدود ‌11‌ درصد از خاک‌ ايران‌ را در بر گرفته‌ است‌‌ .

اين‌ استان‌ يکي‌ از مرتفع ترين‌ استانهاي‌ کشور و شهرستان‌ بافت‌ ان‌ با ‌2250‌ متر ارتفاع‌ از سطح‌ دريا‌ مرتفع ترين‌ شهرستان‌ استان‌ است‌‌.

رشته‌ کوههاي‌ مرکزي‌ در اين‌ منطقه‌‌ دشتهاي‌ وسيع استان‌ را از يکديگر جدا ميسازند.‌

اين‌ کوهها ‌2‌ رشته‌ عمده‌ هستند که‌ از شمال‌ غربي‌ به‌ جنوب‌ شرقي‌ کشيده‌ شدهاند و مهم‌ ترين‌ آن‌ رشته‌ کوههاي‌ بشاگرد و کوهبنان‌ است‌‌ .

اين‌ رشته‌ کوهها دنباله‌ کوههاي‌ جندق‌ و بيابانک‌ هستند که‌ تا کرمان‌ و بم‌ گسترش‌ يافته اند.‌

شهرهاي‌ مهم‌ استان‌ کرمان‌ بافت‌‌بردسير‌بم‌‌، جيرفت، ‌‌رفسنجان‌‌، زرند‌، سيرجان‌‌، شهربابک‌، ‌کرمان‌ و کهنوج‌ است‌‌ .

اين‌ استان‌ از نظر جاذبه‌ هاي‌ طبيعي‌ نيز يکي‌ از مناطق‌ جالب‌ توجه‌ ايران‌ است‌‌ .

چشمه‌ هاي‌ اب‌ معدني‌ و گرم‌ ‌تفرجگاهها‌ فضاهاي‌ سبز‌ ارتفاعات‌‌ قله‌ ها و جاذبه‌ هاي‌ ويژه‌ کويري‌ از جمله‌ اين‌ عناصر زيباي‌ طبيعي‌ هستند‌ .

ييلاقات‌ رابر‌ ، ييلاقات‌ ده‌ بکري‌ ، ‌ييلاقات‌ مسکون‌‌، ارگ‌ تاريخي‌ بم‌ ‌، ارگ‌ جديد ‌قلعه‌ سموران‌ ‌، مقبره‌ امير حيدر‌، چشمه‌ هاي‌ حسين‌ آباد ،‌قاسم‌ آبادو آباد آوران‌‌چشمه‌ هاي‌ معدني‌ و آب‌ گرم‌ راين‌‌قلعه‌ عسگر‌ته‌ خاتون‌‌غرغره‌ ابارق‌‌بوجان‌‌رضااباد‌پاچنار‌بيشه‌‌ امامزاده‌ شاه‌ سليمان‌ ‌ مسجد صباحي‌ ‌چشمه‌ اب‌ معدني‌ ‌باغ‌ سنگي‌ ‌ارامگاه‌ ميرزبير‌شيخ‌ نعمت‌ الله‌ ولي‌ ‌موزه‌ هاي‌ ضرابخانه‌ و تفرجگاه‌ باغ‌ شاهزاده‌ ماهان‌ از مناطق‌ ديدني‌ استان‌ کرمان‌ است‌‌ .

صنايع دستي‌ استان‌ کرمان‌ در زندگي‌ اقتصادي‌‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مردم‌ مناطق‌ مختلف‌ استان‌ نقش‌ بسزايي‌ دارد‌ .

مهمترين‌ صنايع دستي‌ استان‌ کرمان‌ قاليبافي‌ است‌‌ .

کرمان‌ در آغاز قرن‌ بيستم‌ ميلادي‌ يکي‌ از معروفترين‌ مراکز قاليبافي‌ جهان‌ به‌ شمار مي‌ آمده‌ است‌‌ چنان‌ که‌ در استانه‌ جنگ‌ جهاني‌ اول‌ تعداد دارهاي‌ قالي‌ در اين‌ استان‌ به‌ بيش‌ از پنج‌ هزار مي‌ رسيد‌ .

گره‌ رايج‌ در قاليبافي‌ کرمان‌ ‌فارسي‌‌ است‌‌ .

شاه‌ عباسي‌‌ افشان‌‌ ترنجي‌‌ خوشه‌‌ برگ‌ فرنگي‌‌ درختي‌‌ شکارگاه‌ و قاب‌ قرآني‌ از جمله‌ طرح‌ هاي‌ معروف‌ قالي‌ کرمان‌ است‌‌ .

در منطقه‌ سيرجان‌ قاليچه‌ هايي‌ موسوم‌ به‌ افشاري‌ بافته‌ مي‌ شود که‌ از معروفيت‌ خاصي‌ برخوردار است‌ و پس‌ از کوچ‌ ايل‌ افشار به‌ کرمان‌ بافت‌ اين‌ قاليچه‌ ها بدست‌ آنها انجام‌ شد‌ .

گليم‌ شيريکي‌ پيچ‌ نيز يکي‌ ديگر از صنايع دستي‌ کرمان‌ است‌‌ .

شيريکي‌ پيچ‌‌ نامي‌ است‌ که‌ بافندگان‌ ايلياتي‌ و روستايي‌ کرمان‌ به‌ نوع‌ ويژه‌ اي‌ از گليم‌ مي‌ دهند‌ اين‌ نوع‌ گليم‌ که‌ در اصطلاح‌ بومي‌ با عناوين‌ ‌شيريکي‌ پيچ‌‌ و ‌سوزني‌‌ از آن‌ ياد مي‌ شود ظاهرش‌ مانند قالي‌ و بافت‌ آن‌ مانند بافت‌ قالي‌ مشکل‌ و وقت‌ گير است‌‌.

 

منبع: iranhotelonline

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.