شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زبان انگلیسی تان خوب است؟

زبان انگلیسی تان خوب است؟

به به! چه عالی.اما توی چین ،هیچ به کارتان نمی آید.قبل از خروج از هتل حتما کارت هتل را که نام دقیق و آدرس هتل روی آن است، بگیرید و از مسئول پذیرش هتل - که احتمالاتنها فرد آن حوالی ا ست که انگلیسی بلد است - بخواهید نام تمام مکان هایی را که در آن روز قرار است به آنها سر بزنید به زبان چینی روی برگه ای برای تان بنویسد.ازهتل که خارج شوید هیچ کس انگلیسی نمی فهمد و تلاشی برای فهمیدن نمی کند.

اگر این موضوع باعث اضطراب تان می شود ترجیحا فقط همراه با تور و لیدرتان باشید.اما اگر کمی شجاع باشید و قانون نوشتن نام هتل و مکان ها به زبان چینی را رعایت کنید،مشکلی پیش نخواهد آمد و می‎توانید از وقت های آزادتان که تور برای آن ها برنامه ریزی نکرده به خوبی استفاده کنید.

 

منبع:namnak

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.