اين تپه در روستاي پري (پيروز) از توابع شهرستان ملاير واقع شده است. در سال 1349 برای اولين بار به طور رسمي حفاري شد و منجر به پيدايی قبور مربوط به هزار اول ميلادی شد. قرار گرفتن اسكلت در درون قبر به اين شكل بود كه مرده روی بازوی چپ و يا راست (بسته به زمان دفن مرده) قرار داده می‌شد، ‌به طوري كه زانوها خم می‌شد و دست‌ها روی سينه قرار می‌گرفت. شواهد نشان مي‌دهد كه طرز تدفين مرده‌ها ارتباط مستقيم با سمت استقرار خورشيد در آسمان داشت و سعي  بر اين بود كه صورت جسد رو به خورشيد قرار گيرد. پيدايش قبور در اين تپه هم  چنين نشان مي‌دهد كه ظروف و تزييناتي از قبيل دست بند ، گردن بند و انگشتر  راه، كه در زمان حيات با شخص بوده است همراه جسد دفن مي‌كردند.ارتفاع تپه  در حدود 15 متر است و در 200 متري جاده آسفالته اراك ـ ملاير واقع شده است.  به رغم قدمت تاريخي اين تپه و ارزش باستان شناسي آثار به دست آمده از آن ،  هنور هم اين مكان به ثبت نرسيده و از آن استفاده باستان شناسي شده است