شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ادامه تحصیلات در كشور فرانسه راهنمای عملی 2

ادامه تحصیلات در كشور فرانسه راهنمای عملی 2

با توجه به وجود انواع مختلف روادید, تصمیم گیری در مورد مدت و هدف از اقامت كه تقاضای روادید برمبنای آن صورت می پذیرد, امری بسیار مهم و ضروری است باید توجه داشت كه پس از ورود به خاك فرانسه امكان هیچ گونه تمدید و یا تغییر در نوع روادید وجود ندارد

۳) تغییر آدرس
▪ هرگونه تغییر آدرس باید به مراجع ذیل اطلاع داده شود:

- در صورت جابجایی در همان شهر مراتب به اداره پلیس محل جدید اقامت اطلاع داده شود.
- در صورتی كه در یك دپارتمان از شهری به شهری دیگر نقل مكان می كنید مراتب به اطلاع شهرداری یا اداره پلیس رسانده شود.
- در صورتی كه از یك دپارتمان دیگر نقل مكان نمایید، باید از طریق فرمانداری شهر جدید محل استقرار، كارت اقامت جدید درخواست نمایید.

▪ تذكر: با توجه به اختیارات منطقه ای فرمانداران، شهرداریها نشانی فرمانداری حوزه محل سكونت را به شما می دهند.

۴)بیمه ها

▪ بیمه های اجباری
▪ بیمه درمانی
ـ تمامی دانشجویان كمتر از ۲۸ سال كه طول مدت تحصیل آنها در یك واحد آموزشی معتبر بیش از ۴ ماه باشد، خود به خود مشمول بیمه تامین اجتماعی دانشجویی می شوند. مشمول شدن به این بیمه هنگام ثبت نام اداری در آن موسسه آموزشی انجام می گیرد. حق بیمه برای یك سال حدود ۱۸۰ یورو است.
ـ دیگر دانشجویان كه طول مدت تحصیل ایشان كمتر از ۴ ماه باشد، یا در موسسه آموزشی تحصیل می كنند كه مورد تایید نمی باشد، ‌و دانشجویانی كه بیشتر از ۲۸ سال دارند) باید به صورت اختیاری و نزد یكی از شركت های خصوصی بیمه خود را بیمه درمان نمایند كه هزینه این امر بین ۱۵۰ تا ۵۵۰ یورو متغیر است.

▪ بیمه مسئولیت های مدنی
بیمه یی است كه ۳/۱ غرامت حوادث را متعهد گردیده و نزد شركتهای خصوصی بیمه قابل بیمه گذاری است.

▪ بیمه حوادث متعدد مسكن
بیمه محل سكونت در مقابل حوادثی مانند: سرقت: سیل، حریق و … اجباری است كه این بیمه گذاری نزد شركت های خصوصی بیمه قابل انجام بوده و هزینه آن برای تعهد یك ساله حدود ۶۰ یورو می باشد.

▪ بیمه های تكمیلی
▪ بیمه انتقال به كشور متبوع
این بیمه به انتقال به كشور متبوع را در صورت بیماری یا مرگ متعهد می گردد. این بیمه نزد شركتهای خصوصی بیمه قابل انجام است. اگر چه این بیمه اجباری نیست، انجام آن مؤكداُ به دانشجویان خارجی سفارش گردیده و حتی می تواند جزء الزامات فرمانداری جهت درخواست كارت اقامت قرار گیرد.

▪ بیمه های تكمیلی درمان
معمولاً سازمان تامین اجتماعی ۷۰% هزینه های درمان را مسترد می نماید.سازمان های بیمه خصوصی بیمه نامه های مختلفی را ارائه می كنند و در قبال یك حق بیمه سالانه خدمات بیمه أی تامین اجتماعی را تكمیل یا فرد را در برابر حوادث خاص مانند مسافرت، ‌ورزش،… بیمه می كنند.

تعداد زیادی از این سازمانها منجمله بیمه های دانشجویی در فرانسه وجود دارد..

▪ بیمه اتومبیل
در فرانسه هرگونه وسیله نقلیه از قبیل دوچرخه، موتورسیكلت، اتومبیل و غیره باید بیمه شود. این بیمه گذاری ها نزد شركت های خصوصی بیمه گر صورت می گیرد و حق بیمه آن بسته به وسیله نقلیه است.

۵) مسكن
اجارهٔ مسكن در فرانسه تابع مقررات است و موضوع قرارداد اجاره یا اجاره نامه مفاهیمی مانند مدت اجاره، مبلغ اجاره (اجاره بها) هزینه های شارژ، اعلام از پیش تخلیه ،‌مبلغ وثیقه، شرایط تمدید و… را شامل می شود.

موجرین مسكن اعم از آژانسها، سازمان ها و یا شخص ثالت مبلغی را تحت عنوان ودیعه می گیرند كه معادل دو ماه اجاره بها می باشد. این مبلغ هنگام تخلیه مسكن در صورتی كه آسیبی به مورد اجاره نرسیده باشد و مطابق روز اول تحویل شود، به مستاجر مسترد می گردد.

غالباً از دانشجویان وثیقه یی (عموماً از والدین)درخواست می شود. یك ماه پیش پرداخت و حق كمیسیون، در صورت اجاره مسكن از بنگاه های معاملات مسكن،باید قبل از تحویل كلید پرداخت شود.

پرداخت مبلغ اجاره در ابتدای هر ماه صورت می پذیرد. در همه موارد بیمه حوادث متعدد مسكن (حداقل در مقابل حریق و سیل) امری الزامی است. تهیه مسكن در شهرهای بزرگ حتی برای خود فرانسویها هم معضل بزرگی است كه علت این امر یكی قیمت های بالا و دیگری كمبود مسكن خالی می باشد. اجارهٔ مسكن در شهر پاریس به طور متوسط دوبرابر اجاره آن در شهرستانها است.

با توجه به مشكلات موجود برای دانشجویان در فرانسه جهت تهیه مسكن وجوددارد (مانند قیمت های بالا، كمبود مسكن خالی شرایط سخت اجاره مسكن) نظام اقامتگاههای دانشجویی به دو صورت خوابگاههای دانشگاهی و خوابگاههای خصوصی وجود دارد.

▪ انواع مختلف مسكن برای دانشجویان

۱) خوابگاههای دانشگاهی
مدیریت این خوابگاهها كه معمولاً در شهركهای دانشگاهی یا در شهر هستند به عهده مراكز فعالیتهای دانشگاهی و آموزشی CROUS است. این خوابگاهها شامل اتاقهای مبله حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمربع با دستشویی، دوش و ظرفشویی مشترك می باشند. ضمناً آشپزخانه و سالن مطالعه و سالن جلسات عمومی نیز در اختیار می باشد. بعضی از این خوابگاهها دارای خدمات ویژه مانند نظافت بخشهای عمومی، تعویض ملحفه ها ، نگهبانی دائمی و … متوسط اجاره این خوابگاهها بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ یورو در ماه است.

این مسكن ها بر حسب موازین اجتماعی اعطا می شوند. گرفتن اتاق در خوابگاه دانشجویی به خصوص در شهر پاریس بسیار مشكل است. زیرا كه این خوابگاهها در واقع برای دانشجویان بورسیه و در درجه اول برای دانشجویان بورسیه دولت فرانسه در نظر گرفته شده اند.

۲) خوابگاههای دانشجویی خصوصی
این خوابگاههای خصوصی به منظور استفاده دانشجویان در شهرهای بزرگ ایجاد شده است كه در سالهای اخیر و به منظور جبران كمبود خوابگاههای دانشجویی توسعه یافته است. این خوابگاهها شامل سوییتهای مبله و مجهز (شامل آشپزخانه كوچك با ظرفشویی یا بدون آن، حمام، كابینت و …) و فضاهای عمومی شامل كافه تریا، سالن ویدئو و تلویزیون، سالن جلسات ، بخش تهیه فتوكپی و ماشینهای لباسشویی اتوماتیك … می باشد. اجاره این سوئیتها تابع مقررات رهن و اجارهٔ بخش خصوصی بوده و با انعقاد قرارداد اجاره كه شامل ودیعه نیز می باشد قابل اجرا است كه این وجه ضمانت در پایان قرارداد در صورتی كه شرایط مسكن هنگام تخلیه مانند روز اول تحویل باشد و آسیبی به مسكن نرسیده باشد به مستاجر مسترد می گردد.

در بعضی از این خوابگاهها در صورتی كه قرارداد اجاره حداقل برای مدت یكسال باشد هزینه های برق و مالیات مسكن برعهده دانشجو است.

مبلغ اجاره نیز در پاریس بین ۵۹۰ تا ۶۸۶ و در دیگر شهرها بین ۴۰۰ تا ۶۸۶ یورو متغیر است.

۳) مسكن شخصی
برای دانشجویان، این نوع اجاره مسكن (حتی به صورت یك اتاق یا یك سوئیت مبله) منوط به ارائه وثیقه ای از سوی والدین می باشد كه ضامن پرداخت اجاره است. به طور كلی درآمد اعلام شده این مبلغ باید ۴ برابر اجاره بها باشد. هزینه هایی مانند پست، نگهبان، نظافت بخشهای عمومی كه مجموعاً حدود ۵۰ یورو می شود، به اجاره بها نیز اضافه می گردد.

در آگهی های مسكن عبارت CC نشانگر این است كه هزینه های شارژ در قیمت اجاره قید شده حساب شده است. در صورتی كه این عبارت CC در آگهی های مسكن قید نشده بود مبلغ شارژ ماهانه را سوال نمایید.

مسكن مربوط به بخش خصوصی را می توان از طریق بنگاههای معاملات ملكی یا مستقیماً از طریق مالكین و آگهی آنها در روزنامه اجاره نمود.

۴) اجاره مسکن از یک خانواده
یكی دیگر از راههای تهیه مسكن كه بیشتر مناسب اقامتهای كوتاه مدت است، اجاره یك اتاق مبله در یك خانواده است. شكلهای مختلفی از این نوع اجاره وجود دارد مانند: با صبحانه، یا بامكان استفاده از آشپزخانه و …

در تمامی موارد، خواسته های مالكین می تواند متغیر باشد (وثیقه یا پیش پرداخت یك ماه اجاره) یا محدودیتهایی شامل دعوت دوستان، سرو صدا و… اجاره ماهانه نیز در پاریس بر حسب شكل اجاره می تواند بین ۸۰۰ تا ۱۰۵۰ یورو متغیر باشد. عموماً اجاره ماهانه در شهرستان نصف اجاره در پاریس است.

۵) هتلها
سكونت در هتل با توجه به قیمت ۴۸ یورو برای هر شب فقط می تواند یك راه حل موقتی باشد. البته بعضی از هتلها برای اقامتهای یك ماهه یا بیشتر تعرفه های ارزانتری را اعمال می كنند.

● بعضی مفاهیم كلیدی
▪ اشتراك برق و گاز فرانسه EDF.GDF و خدمات مخابراتی:
اشتراكهای برق، گاز و مخابرات به نام افراد صادر می شود وبه همین منظور درخواستهای اشتراك باید به نام مستاجر باشد. این درخواستها پس از تحویل مسكن در دفاتر ذیربط مستقر در محل زندگی شما قابل ارائه است و در كمتر از یك هفته اشتراك شما وصل خواهد شد.

ـ حق اشتراك برق: ۲۰/۴ یورو در ماه
ـ حق اشتراك گاز: ۲ یورو در ماه
ـ حق اشتراك تلفن: ۴۹/۱۰ یورو در ماه

▪ اجاره نامه
قراردادی است كه با موجر منعقد می گردد و طرفین آنرا امضا می كنند. مستاجر نسخه ای از اجاره نامه نگه می دارد كه مدرك سكونت و مبلغ آن است.

- هزینه های تنظیم اجاره نامه به عهده مستاجر بوده و مدت اجاره، مبلغ اجاره، هزینه های شارژ، زمان اطلاع تخلیه، میزان وثیقه و شرایط تمدید اجاره در اجاره نامه قید می شود.

▪ صندوق كمكهای خانوادگی
اداره درخواستها و پرداخت كمك هزینه مسكن، خانوادگی، تك والد، ... را به عهده دارد.

نشانیهای لازم در شهرداری شهر یا منطقه سكونتتان موجود است.

www.caf.fr

▪ وثیقه
برای اجاره مسكن، معمولاً وثیقه ای معادل ۳/۱ ارزش مسكن از سوی موجر به عنوان تضمین (عموماً از والدین) مطالبه می شود.

▪ وجه الضمان
مبلغی است كه به عنوان ضمانت از مستاجر هنگام عقد قرارداد اخذ می گردد و در پایان آن در صورتی كه به مسكن مورد قرارداد خسارتی نرسیده باشد به مستاجر مسترد می شود.

▪ قبض برق / تلفن
قبوض برق و تلفن هر دوماه یكبار شامل حق اشتراك و مبلغ میزان مصرف ارسال می شود این قبوض را نزد خود نگهدارید زیرا این قبوض مدرك سكونت و نشانی شما هستند.

▪ مالیات مسكن
هرموجر یا مستاجری در تاریخ اول ژانویه هر سال باید مالیات مسكن خود را بپردازد. مبلغ این مالیات بستگی به محل سكونت شما داشته و می تواند تا بیش از ۲ ماه اجاره بها افزایش یابد.

این مالیات كه به منظور تامین بودجه شهر دریافت می شود یك سال كامل را در بر می گیرد.

اظهارنامه های مالیاتی حدود ۱۵ اكتبر ارسال می شوند و مالیات را باید قبل از ۱۵ دسامبر پرداخت نمود..

▪ اعلام قبلی مبنی بر تخلیه مسكن (مورد اجاره)
عبارت از حداقل مدت زمانی است كه مستاجر باید تصمیم خود درباره تخلیه مورد اجاره را به موجر اعلام نماید.ه این موضوع در اجاره نامه قید شده است. غالباً این زمان ۳ ماه است و می توان با مذاكره آن را به یك ماه تقلیل داد (مانند معرفی مستاجر جانشین).

عدم رعایت این امر از سوی مستاجر،‌ حتی اگر مورد اجاره را تخلیه نموده باشد، او را موظف به پرداخت مبلغ كرایه تا پایان قرارداد می نماید

▪ رسید پرداخت اجاره بها
پس از پرداخت هرماه از اجاره، موجر رسید پرداختی به مستاجر ارائه می كند. این رسید مدرك سكونت در مراحل اداری است.

▪ كمكهای مسكن
هر دانشجوی خارجی می تواند از امكانات كمك اجتماعی مسكن ALS تحت شرایط زیر بهره مند گردد:
- داشتن یك مجوز اقامت معتبر
- سكونت در منطقه ای كه بیش از ۱۰۰۰۰۰ سكنه دارد.
- درآمد فرد بیش تر از سقف لازم درآمد برای درخواست كمك نباشد.
- مساحت مسكن نباید كمتر از ۹ مترمربع برای یك نفر تنها نباشد و ضمناً دارای سیستم گرمایش، انشعاب آب و دستشویی (حتی روی پاگرد) باشد.

درخواست مورد نظر باید به صندوق كمكهای خانوادگی محل سكونت ارائه شود.

مبلغ آن می تواند تا ۵۰% اجاره شما با سقف ۱۶۳ یورو در پاریس و ۱۴۰ یورو در شهرستانها باشد به محض استقرار در مسكن این درخواست را ارئه كنید.

 

 

منبع: http://www.aftabir.com

دسته ها: جهانگردی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.