شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بزرگترین دریاچه جهان

بزرگترین دریاچه جهان

سواحل دریاچه خزر از جمله زیباترین و جذابترین مناطق اكو توریستی ایران محسوب می شود سواحل یاد شده نه تنها مورد توجه میلیون ها گردشگر داخلی است بلكه همواره به عنوان مقصد جهانگردان نیز مورد توجه است.

اعتدال آب و هوایی و نیز ریزش فراوان باران باعث شده است این مناطق از پوشش گیاهی غنی برخوردار باشد تراكم درختان از یك سوی و دامنه های سلسله جبال البرز و سواحل دریاچه خزر از سوی دیگر سبب شده است چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبا در كرانه های این مناطق به وجود آید.

از این روی سواحل گیلان كه به ۲۲۰ كیلومتر می رسد بسیاری از شهرهای استان از جمله، آستارا، بندر انزلی و كیاشهر را به طور مستقیم در كنار خود دارد و دیگر شهرهای استان نیز با اندك فاصله از سواحل قرار گرفته است.

از ویژگی های سواحل دریاچه خزر در گیلان ماسه ای بودن و نزدیكی آن به جنگل است. پیرامون كناره های ساحلی دریاچه خزر را باغ ها ی مركبات، شالیزارها و كشتزارهای سرسبز پوشانده است و جلوه هایی شگفت انگیز را پدید آورده است. سواحل دریاچه خزر از لحاظ نوع ساحل قابلیت بسیار مناسب برای بهره برداری از گردشگری ساحلی دارد و یكی از كم نظیر ترین سواحل جهان به شمار می رود.

● آلودگی سواحل دریاچه خزر:
جهانگردان و مسافران یا سكونت در سواحل دریاها و رودخانه ها و با ریختن زباله در سواحل آنها را به زباله دانی تبدیل می كنند.

تعمیركاران خودرو و تعویض روغنی ها مواد زاید مانند: روغن های سوخته، صافی های روغن یا هوا، لاستیك های فرسوده و … را در كرانه آب ها می ریزند. گردشگران نیز از ریختن پسمانده های مواد غذایی، ظروف پلاستیكی، دستمال كاغذی، كیسه های پلاستیكی، قوطی های خالی كنسرو و خلاصه هر گونه مواد زاید و زباله دریغ نمی كنند.

آلودگی آب سواحل، كثیفی آب رودخانه ها و دریاچه ها پس از حتی یك روز تعطیل دلیل بر این مدعا است. ویژگی فضای ساحلی پیش از هر چیز كوچكی آن است، حتی با توجه به وسیع ترین معنا، نه تنها سواحل تمامی سطوح آبی دریایی، بلكه دریاچه ها و رودخانه ها نیز از ویژگی برخوردارند.

● آمایش فضای ساحلی:
به هر حال با توجه به كوچك بودن فضای ساحلی ضرورت آمایش ساحلی تا حدی مطلوب به صورت یك اقدام حفاظتی به لحاظ جلوگیری از تخریب ساحل چشمگیر است. سواحل دریاچه خزر به دلیل آمایش ساحلی به طور اساسی به یك طرح جامع آمایش سواحل دریاچه خزر نیاز دارد، تا با تهیه یك طرح اصولی به منظور درك قابلیت و استعداد به كارگیری و استفاده از دریا و رح اشغال اراضی در روستاهای ساحلی مد نظر قرار گیرد و با ایجاد مراكز مطالعاتی تمامی عرصه های ساحلی گیلان به لحاظ شناخت انواع گونه های ماهیان دریاچه خزر بر روی نژاد آنها تحقیقات موثر انجام گیرد.

● چه باید كرد؟
به هر حال اهداف مهم حفاظت برای جلوگیری از تخریب ساحل كه می تواند دریچه ای جدید به لحاظ توجه به توریسم ساحلی باشد و حتی طرح های سالمسازی دریا را نیز تقویت نماید به شرح ذیل است.

▪ نگهداری فضاهای ساحلی(مناطق حساس) به ویژه از راه ممنوعیت ساخت جاده در كرانه های ساحلی، حفاظت كامل از یك نوار صد متری در پشت ساحل و به طور كلی انجام كارهای آمایش در ژرفا.

▪ جلوگیری از بر هم ریختگی فضا با الزام مردم به ایجاد بناهای مرتبط با مراكز جمعیتی موجود یا روستاهای ادغام شده.

▪ رعایت امر دسترسی آزاد به تمامی ساحل(محدودیت و مقررات واگذاری) و اولویت دادن به آمایش گروهی سبك(به ویژه ایجاد مراكز آبی تفریحی).

▪ تقویت نقش اجتماعات و اتحادیه های محلی در جهت حفاظت و نگهداری سواحل.

▪ در واقع برای ایجاد مراكز گردشگری ساحلی باید طرح های مهم استفاده از سواحل دریا را با یك برنامه ریزی اصولی انجام داد و در این میان از تمامی عناصر تفرجی مربوط به سواحل دریا استفاده نمود.

 

 

منبع: http://www.aftabir.com

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.