تاجیکستان

پول‌های قدیمی تاجیکستان

/post-668

تصاویر اسکناس‌های قدیمی کشور تاجیکستان


نژاد، زبان و خط تاجیک‌ها

/post-667

تاجيكستان از ديرباز محل زندگی مردمان آريايی بوده كه بعضي‌ از آنها اسكان  يافته بودند. سغديان، مادها و پارس‌ها و برخی ديگر زندگی كوچ نشينی داشتند،  همچون سكاها يا ماساژت‌ها. بنابراين می‌توان گفت: كه باختری‌ها، سغدی‌ها، خوارزمی‌ها و سكايی‌ها، نه تنها بنيان‌گذاران شهرها و روستاهای آسيای  مركزی، به ويژه تاجيكستان به شمار می‌روند بلكه نياكان تاجيكان نيز  بوده‌اند.


جمعیت و اقوام در تاجیکستان

/post-666

تاجیک/ تاجیکها، قومی مسلمان و فارسی زبان از نژاد آریایی، قدیمی‌ترین  ساکنان آسیای مرکزی و افغانستان و ناحیة سین‌کیانگ چین و عمده‌ترین جمعیت  جمهوری تاجیکستان می‌باشند. این قوم در شمال هندوستان، ازبکستان،  قرقیزستان، قزاقستان و ایران نیز پراکنده‌اند. شرقی‌ترین منطقة تاجیک‌نشین،  وادی سرکول سین‌کیانگِ چین است. تاجیک‌ها در ایران، عمدتاً در استان‌های  خراسان و سیستان و بلوچستان به سر می‌برند.[1] تاجیک‌ها خود را تُجیک  می‌نامند.


دین در تاجکستان

/post-665

تاجیکستان از دیرباز محل برخورد دين‌ها و مذاهب گوناگون بوده است. این  سرزمین با فرهنگ‌های چین، ایران و... همسایه بوده و جریان‌های دینی و  فرهنگی آنها این جمهوری را تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه دین بیشتر  مردم این منطقه سنّی و از شاخه حنفی است و ابوحنیفه را به عنوان امام اعظم  می‌شناسند. گروه کوچکی از شیعیان اسماعیلی در کو‌ه‌های پامیر در منطقه  بدخشان زندگی می‌كنند. اقلّیّت‌های مسیحی، زرتشتی و کلیمی نيز در این کشور  زندگی می‌كنند. مسلمان 80درصد، مسلمان شيعه 5درصد، ارتدوكس روسی5/1درصد،  يهودی 1/0درصد، ساير اديان و بیدين 4/13درصد


ناحيه پنجكنت به مركزيت شهر پنجكنت

/post-661

مقبره پدر شعر فارسی، ابوعبدالله رودكی سمرقندی در اين ناحيه قرار گرفته  است. اين ناحيه همچنين به خاطر وجود منطقه باستانی سَرَزم و منطقه باستانی  پنجكنت شهرت جهانی دارد.


ناحيه شهرستان به مركزيت روستای شهرستان

/post-660

گردنه مشهور شهرستان در اين ناحيه واقع شده است. برای رسيدن از شهر دوشنبه  به شهر خجند، بايد از اين گردنه عبور كرد. منطقه حفاظت شده كوساوين نيز در  اين ناحيه قرار دارد.


ناحيه رسول‌اف به مركزيت منطقه پراليتر

/post-659

ناحيه رسول‌اف به مركزيت منطقه پراليتر


ناحيه استروشن به مركزيت شهر استروشن

/post-658

شهر استروشن به دليل وجود آثار تاريخی، و همچنين وجود معماری‌های زياد اسلامی و تاريخی بسيار مشهور می‌باشد.


ناحيه اسپيتمن به مركزيت منطقه نااو

/post-657

ناحيه اسپيتمن به مركزيت منطقه نااو


ناحيه كوه مست‌چاه به مركزيت منطقه مست‌چاه

/post-656

ناحيه كوه مست‌چاه به مركزيت منطقه مست‌چاه. اين ناحيه با كشور ازبكستان هم مرز بوده و دو مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.