شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

Sahara

صحرای بزرگ آفریقا (Sahara)

/post-4284/

صحرای بزرگ آفریقا ، بزرگترین صحرای داغ جهان است که بیشتر شمال آفریقا را پوشانده است ، و تقریبا به بزرگی ایالت متحده می باشد. بر خلاف باور عموم ، تپه های شنی بزرگ ، تنها بخش کوچکی از صحرای بزرگ آفریقا را تشکیل می دهد. بسیاری از بیابان ها عمدتا شامل زمین های بی ثمر ، سخت ، فلات های سنگی با...