تاجیکستان

ناحيه كانی‌ بادام به مركزيت شهر كانی بادام

/post-654

جاده بين‌المللی A376 و خط‌راه‌آهن به سمت كشور قرقيزستان از اين ناحيه عبور می‌كند. دو مسير تردد مرزی بين كشور تاجيكستان و قرقيزستان در اين ناحيه قرار دارد


ناحيه اسفره به مركزيت شهر اسفره

/post-653

اين ناحيه با كشور قرقيزستان هم مرز بوده و يك مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.


ناحيه ظفرآباد به مركزيت منطقه ظفرآباد

/post-652

اين ناحيه با كشور ازبكستان هم مرز بوده و يك مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.


ناحيه قانجی به مركزيت منطقه قانجی

/post-651

منطقه حفاظت شده لنگرسی در اين ناحيه قرار دارد.


ناحيه باباجان غفورف به مركزيت شهر غفورف

/post-650

شهر خجند، مركز استان سغد در اين ناحيه قرار دارد. همچنين درياچه بزرگ  قراقوم و رودخانه مشهور سيردريا (سيحون) در اين ناحيه قرار دارند. جاده بين  المللی A376 و مسير راه‌آهنی كه به سمت مسكو حركت می‌كند، نيز از اين  ناحيه می‌باشد.


ناحيه آشت به مركزيت منطقه شيدان

/post-649

ناحيه آشت به مركزيت منطقه شيدان


ناحيه عينی به مركزيت روستای عينی

/post-648

ناحيه عينی به خاطر وجود مناطق بكر و زيبا و مسيرهای دسترسی سريع از پايتخت  تاجيكستان، به عنوان يكی از مهم‌ترين مناطق گردشگری و تفريحی توريستی  تاجيكستان مطرح می‌باشد. روستا و رودخانه يغناب، درياچه‌های متعدد از قبيل  اسكندركول و كوه‌های زيبايی در اين ناحيه قرار دارند.


ناحيه شهرنو به مركزيت روستای شهرنو

/post-647

ناحيه شهرنو به مركزيت روستای شهرنو


ناحيه جيرقاتال به مركزيت روستای جيرقاتال

/post-646

ناحيه جيرقاتال به مركزيت روستای جيرقاتال


ناحيه حصار به مركزيت شهر حصار

/post-645

ناحيه حصار به مركزيت شهر حصار. قلعه و منطقه تاريخی و قديمی حصار در اين ناحيه قرار گرفته است.