تاجیکستان

ناحيه فيض‌آباد به مركزيت منطقه فيض‌آباد

/post-644

ناحيه فيض‌آباد به مركزيت منطقه فيض‌آباد


ناحيه تورسن‌زاده به مركزيت شهر تورسن‌زاده

/post-643

ناحيه تورسن‌زاده به مركزيت شهر تورسن‌زاده. اين ناحيه، در منطقه مرزی با ازبكستان قرار گرفته و يكی از مرزهای اصلی  ورود به تاجيكستان به نام ريگر در اين ناحيه قرار گرفته است. همچنين ورودی  جاده بين‌المللی M-41 به تاجيكستان و پارك طبيعی و تاريخی شيركنت در اين  ناحيه قرار دارد.


ناحيه طويل‌درّه به مركزيت روستای طويل‌درّه

/post-641

ناحيه طويل‌درّه به مركزيت روستای طويل‌درّه


ناحيه رودكی به مركزيت منطقه سامانيان

/post-640

ناحيه رودكی به مركزيت منطقه سامانيان. شهر دوشنبه، پايتخت كشور تاجيكستان در اين ناحيه قرار دارد.


ناحيه راغون به مركزيت شهر راغون

/post-639

ناحيه راغون به مركزيت شهر راغون


ناحيه رشت به مركزيت شهر رشت

/post-638

ناحيه رشت به مركزيت شهر رشت


ناحيه نورآباد به مركزيت منطقه دربند

/post-637

رود بزرگ وخش در اين ناحيه از به هم پيوستن دو رود بزرگ ديگر به نام سُرخاب و آبيجينگ‌آب شكل می‌گيرد.


ناحيه وحدت به مركزيت شهر وحدت

/post-636

منطقه بكر و زيبا و حفاظت شده راميت در اين ناحيه قرار گرفته است. در  امتداد رودخانه زيبای راميت، امكان اقامتی و پذيرايی متعددی وجود دارد، كه خدمات خوبی به گردشگران و مسافران ارائه می‌كنند.


ناحيه ورزاب به مركزيت روستای ورزاب

/post-635

اين ناحيه يكی از هزاران منطقه بكر و زيبای كشور تاجيكستان می‌باشد، با اين  تفاوت كه مسير دسترسی آن بسيار آسان می‌باشد. با 15دقيقه ماشين‌سواری از  مركز شهر دوشنبه به اين ناحيه می‌رسيد. بهترين مسيرهای كوه‌پيمايی و  كوه‌نوردی و گل‌گشتی در اين ناحيه قرار دارد. آب‌گرم معروف و منحصر به‌ فرد  خواجه‌ آب‌گرم در اين ناحيه قرار گرفته است.


ناحيه شورآباد به مركزيت روستای شورآباد

/post-633

ناحيه شورآباد به مركزيت روستای شورآباد. منطقه حفاظت شده دشت دژم در اين ناحيه قرار گرفته است.