تاجیکستان

ناحيه ناصر خسرو به مركزيت روستای بخاری

/post-622

اين ناحيه هم مرز كشور ازبكستان بوده و يكی از مرزهای اصلی برای تردد  مسافران و وسايل نقليه سبك و سنگين بين كشور تاجيكستان و ازبكستان در اين  ناحيه قرار دارد. همچنين خط راه‌ ازبكستان و ايران از اين ناحيه وارد خاك  تاجيكستان می‌شود.


ناحيه مؤمن آباد به مركزيت منطقه مؤمن آباد

/post-621

ناحيه مؤمن آباد به مركزيت منطقه مؤمن آباد. منطقه حفاظت شده چهل‌دختران در اين ناحيه قرار دارد.


ناحيه قمسنگير به مركزيت منطقه دوستی

/post-620

ناحيه قمسنگير به مركزيت منطقه دوستی


ناحيه كولاب به مركزيت شهر كولاب

/post-619

ناحيه كولاب به مركزيت شهر كولاب


ناحيه قباديان به مركزيت روستای قباديان

/post-618

ناحيه قباديان به مركزيت روستای قباديان


ناحيه جلال‌الدين رومی به مركزيت منطقه كلخوزآباد

/post-617

ناحيه جلال‌الدين رومی به مركزيت منطقه كلخوزآباد


ناحيه ياوان به مركزيت منطقه ياوان

/post-616

ناحيه ياوان به مركزيت منطقه ياوان


ناحيه دنغره به مركزيت منطقه دنغره

/post-615

ناحيه دنغره علاوه بر قرار گرفتن در يك مسير استراتژيك كه مسير ارتباطی  دوشنبه به سمت جنوب و جنوب شرقی كشور را برقرار می‌كند، ناحيه محلّ تولّد رئيس‌جمهور تاجيكستان نيز می‌باشد. كانال دنغره نيز در اين ناحيه قرار دارد.


ناحيه واسع به مركزيت منطقه واسع

/post-614

ناحيه واسع به مركزيت منطقه واسع


ناحيه وخش به مركزيت منطقه وخش

/post-613

ناحيه وخش به مركزيت منطقه وخش