تاجیکستان

ناحيه سربند به مركزيت منطقه سربند

/post-625

ناحيه سربند به مركزيت منطقه سربند


ناحيه پنج به مركزيت منطقه پنج

/post-624

ناحيه پنج به مركزيت منطقه پنج


ناحيه نارك به مركزيت شهر نارك

/post-623

اين ناحيه به دليل قرار گرفتن سد و نيروگاه عظيم نارك، يكی از مناطق حساس و  در عين حال ديدنی و باشكوه تاجيكستان می‌باشد. درياچه سدّ نارك به فاصله  كمی از شهر دوشنبه در اين ناحيه قرار گرفته و امكان ماهيگيری، قايقرانی و  ديدار از درياچه زيبای آن امكان پذير می‌باشد.


ناحيه ناصر خسرو به مركزيت روستای بخاری

/post-622

اين ناحيه هم مرز كشور ازبكستان بوده و يكی از مرزهای اصلی برای تردد  مسافران و وسايل نقليه سبك و سنگين بين كشور تاجيكستان و ازبكستان در اين  ناحيه قرار دارد. همچنين خط راه‌ ازبكستان و ايران از اين ناحيه وارد خاك  تاجيكستان می‌شود.


ناحيه مؤمن آباد به مركزيت منطقه مؤمن آباد

/post-621

ناحيه مؤمن آباد به مركزيت منطقه مؤمن آباد. منطقه حفاظت شده چهل‌دختران در اين ناحيه قرار دارد.


ناحيه قمسنگير به مركزيت منطقه دوستی

/post-620

ناحيه قمسنگير به مركزيت منطقه دوستی


ناحيه كولاب به مركزيت شهر كولاب

/post-619

ناحيه كولاب به مركزيت شهر كولاب


ناحيه قباديان به مركزيت روستای قباديان

/post-618

ناحيه قباديان به مركزيت روستای قباديان


ناحيه جلال‌الدين رومی به مركزيت منطقه كلخوزآباد

/post-617

ناحيه جلال‌الدين رومی به مركزيت منطقه كلخوزآباد


ناحيه ياوان به مركزيت منطقه ياوان

/post-616

ناحيه ياوان به مركزيت منطقه ياوان